அகிலத்திற்கோர் அருட்கொடை முஹம்மத் (ஸல்) (PB)

150

நபி  வரலாற்று நூல்களில் தனித்துவம் மிக்க நூல்!
இப்படியும் ஒரு தியாக வாழ்வு இருக்குமா? என்று படிப்போரைச் சிலிர்க்க வைக்கும் நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு…!
படிப்பவர் தம் நெஞ்சங்களில் இறைவன் மீதும் இறைத்தூதர் மீதும் அன்பைப் பெருக்கும் அரிய நூல்
உருது மொழியில் பல பதிப்புகள் கண்ட இந்நூல் இப்போது இனிய தமிழில்…! எளிய நடையில்…!
Author: DR. INAYATHULLAH SUBHANI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST
நபி  வரலாற்று நூல்களில் தனித்துவம் மிக்க நூல்!
இப்படியும் ஒரு தியாக வாழ்வு இருக்குமா? என்று படிப்போரைச் சிலிர்க்க வைக்கும் நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு…!
படிப்பவர் தம் நெஞ்சங்களில் இறைவன் மீதும் இறைத்தூதர் மீதும் அன்பைப் பெருக்கும் அரிய நூல்
உருது மொழியில் பல பதிப்புகள் கண்ட இந்நூல் இப்போது இனிய தமிழில்…! எளிய நடையில்…!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2007
ISBN-13 978-81-232-0181-8
ISBN-10
Language Tamil
Edition 10
Binding PB
Number of Pages 464 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அகிலத்திற்கோர் அருட்கொடை முஹம்மத் (ஸல்) (PB)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *