ஃபாத்திமா (ரலி) – Fathima (R.A.)

By (author)SR NAFEEZ KHAN

160

அழகுற வடிவமைக்கப்பட்ட ஃபாத்திமா (ரலி) எனும் இந்நூல் இறைத்தூதரின் இறுதிப் புதல்வியின் வாழ்க்கையையும், காலகட்டங்களையும் ஆய்வு செய்கிறது. ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் பெற்றோர்களான, அண்ணலார், கதீஜா (ரலி) அவர்களைப் பற்றியும் பல அற்புதமான சம்பவங்களை விவரிக்கிறது. கஅபாவின் அண்மையில் அமைந்த ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் வாழ்க்கை பற்றியும், அவருடைய திருமணம், தாய்மை, இஸ்லாத்தின் செய்தியைப் பரப்புவதில் அவருடைய பங்கு ஆகியன பற்றியும் பல நிகழ்வுகளை சுவைபட எடுத்துரைக்கிறது. கதையுடன் கூடிய உயிரோட்டமுள்ள படங்கள் குழந்தைகளுக்கும், பெரியவர்களுக்கும் இந்நூலை படிக்க ஆர்வமூட்டுகிறது…

Author: SR NAFEEZ KHAN
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

98 in stock

அழகுற வடிவமைக்கப்பட்ட ஃபாத்திமா (ரலி) எனும் இந்நூல் இறைத்தூதரின் இறுதிப் புதல்வியின் வாழ்க்கையையும், காலகட்டங்களையும் ஆய்வு செய்கிறது. ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் பெற்றோர்களான, அண்ணலார், கதீஜா (ரலி) அவர்களைப் பற்றியும் பல அற்புதமான சம்பவங்களை விவரிக்கிறது. கஅபாவின் அண்மையில் அமைந்த ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் வாழ்க்கை பற்றியும், அவருடைய திருமணம், தாய்மை, இஸ்லாத்தின் செய்தியைப் பரப்புவதில் அவருடைய பங்கு ஆகியன பற்றியும் பல நிகழ்வுகளை சுவைபட எடுத்துரைக்கிறது. கதையுடன் கூடிய உயிரோட்டமுள்ள படங்கள் குழந்தைகளுக்கும், பெரியவர்களுக்கும் இந்நூலை படிக்க ஆர்வமூட்டுகிறது…

About The Author

 

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year DEC 2019
ISBN-13 978-93-86589-39-2
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 40 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஃபாத்திமா (ரலி) – Fathima (R.A.)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *