• ஃபாத்திமா (ரலி) – Fathima (R.A.)

    அழகுற வடிவமைக்கப்பட்ட ஃபாத்திமா (ரலி) எனும் இந்நூல் இறைத்தூதரின் இறுதிப் புதல்வியின் வாழ்க்கையையும், காலகட்டங்களையும் ஆய்வு செய்கிறது. ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் பெற்றோர்களான, அண்ணலார், கதீஜா (ரலி) அவர்களைப் பற்றியும் பல அற்புதமான சம்பவங்களை விவரிக்கிறது. கஅபாவின் அண்மையில் அமைந்த ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் வாழ்க்கை பற்றியும், அவருடைய திருமணம், தாய்மை, இஸ்லாத்தின் செய்தியைப் பரப்புவதில் அவருடைய பங்கு ஆகியன பற்றியும் பல நிகழ்வுகளை சுவைபட எடுத்துரைக்கிறது. கதையுடன் கூடிய உயிரோட்டமுள்ள படங்கள் குழந்தைகளுக்கும், பெரியவர்களுக்கும் இந்நூலை படிக்க ஆர்வமூட்டுகிறது…

    Author: SR NAFEEZ KHAN
    Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

    160